Blog

Waarom een onderhoudscontract voor gemotoriseerde verluchtingen in liftschachten?

De installatie voor schachtverluchting van MAS is uitgerust met een branddetectiesysteem en is vaak gekoppeld aan de brandmeldingscentrale. De functie rookdetectie in de liftschacht heeft dus een directe invloed bij de brandpreventiebeheersing van het gebouw. Een vereiste van het KB van 12 juli 2012 over brandveiligheid in nieuwe gebouwen stipuleert dat er door een bevoegd persoon regelmatige controle wordt uitgevoerd over de correcte werking van de branddetectiemiddelen, zijnde de autonome branddetectoren in de liftschacht in geval van de gemotoriseerde ventilatie.

Blog

Vermijd oververhitting: de optimale omgevingstemperatuur voor jouw liftinstallatie dankzij MAS

Liften werken binnen temperatuurgrenzen van 5°C tot 35°C. Wanneer deze temperaturen niet gerespecteerd worden, dan kan dit de normale werking van de lift beïnvloeden en hierdoor zal de lift gevoelig zijn voor uitval. De meest courante liften zijn voorzien van een thermostaat die de lift uitschakelt wanneer deze temperatuurgrenzen worden overschreden. In dat geval wordt de lift op een veilige manier automatisch buiten dienst gesteld.

Blog

Slim energie besparen dankzij MAS

Wist je dat je in elke liftschacht een opening nodig hebt voor rookafvoer en ventilatie? In een liftschacht of machinekamer is het volgens de brandwetgeving verplicht om een verluchtingsholte te voorzien. Dit wil dus zeggen dat er een permanent openstaande holte in het gebouw zit. Bij oudere gebouwen bedraagt de oppervlakte van die opening minstens 4% van het horizontale kokeroppervlak, in nieuwe gebouwen bedraagt deze ventilatieopening 1%.

Via deze opening kan waardevolle warmte- en airconditioningenergie het gebouw ongehinderd verlaten. Deze werkt dusdanig als ventilatieholte en brengt een stroom aan lucht door het gebouw. Afhankelijk van de hoogte van het gebouw, het aantal verdiepen (liftdeuren) en de gewenste binnentemperatuur verliest men hierdoor enorm veel aan warmte.

Blog

Brandveilige liften door gemotoriseerde liftschachtventilatie van MAS

Tijdens een brand fungeert een liftschacht als een schoorsteen, die rook naar hogere verdiepingen leidt. Zelfs als de brand zelf onder controle is, vormt de rook die ontstaat een aanzienlijk risico voor de bewoners van het gebouw. Dat betekent dat architecten, projectontwikkelaars en ingenieurs niet enkel rekening dienen te houden bij het ontwerpen van gebouwen met brandbeheersing. Ze moeten ook rekening houden met rookdetectie en controle als een veiligheidskwestie.

Bijgewerkte voorschriften en innovaties in de sector betekenen dat er nu betere en eenvoudigere oplossingen zijn voor rookbeveiliging bij liften. Zo kan de brandbeveiliging automatisch ingeschakeld worden en de liftschacht extra geventileerd of afgesloten worden met een ventilatiesysteem van MAS.

MAS bv is gespecialiseerd 
in het plaatsen van ventilatie-
systemen van liftschachten en 
technische schachten. MAS 
plaatst zowel in nieuwbouw 
als bestaande gebouwen.
Connect