Onderhoudscontract liftschacht

Waarom een onderhoudscontract voor gemotoriseerde verluchtingen in liftschachten?

De installatie voor schachtverluchting van MAS is uitgerust met een branddetectiesysteem en is vaak gekoppeld aan de brandmeldingscentrale. De functie rookdetectie in de liftschacht heeft dus een directe invloed bij de brandpreventiebeheersing van het gebouw. Een vereiste van het KB van 12 juli 2012 over brandveiligheid in nieuwe gebouwen stipuleert dat er door een bevoegd persoon regelmatige controle wordt uitgevoerd over de correcte werking van de branddetectiemiddelen, zijnde de autonome branddetectoren in de liftschacht in geval van de gemotoriseerde ventilatie.

Koninklijk besluit

 

Anderzijds zorgt de installatie voor de nodige verluchting in de liftschacht, en dit voor zowel gebruikers als onderhoudspersoneel. Dit is niet alleen een vereiste van het KB van 12 juli 2012 over brandveiligheid in nieuwe gebouwen, met inbegrip van de verwijzing naar de norm S-21-100-1 en 2, maar eveneens een vereiste voor de Europese richtlijn liften EG/95/16.


Het KB schrijft minimum één jaarlijkse onderhoudsbeurt voor door een bevoegd persoon. Maar wat betreft de onderhoudsfrequentie in de praktijk wordt er algemeen aangenomen dat in industriële gebouwen, logies, horeca, hoge gebouwen volgens de terminologie van het KB, minimaal 2 tot 4 keer per jaar een preventieve onderhoudsbeurt op deze inrichtingen dient te worden verwezenlijkt.
Bovendien beschrijft ditzelfde KB de verplichte vervanging van de rookdetectors voor om de vijf jaar.

 

 

Wat is een ‘bevoegd persoon’?

 

Onder de term bevoegd persoon wordt verstaan dat de onderhoudstechnicus niet alleen de bevoegdheid heeft om de installatie te testen maar tevens de bevoegdheid heeft om zich met een lift te verplaatsen in de liftschacht.

Laat ons tenslotte niet vergeten dat eenieder zijn installaties als een goede huisvader dient te beheren. In geval er iets voorvalt, zal de verzekeraar en desgevallend de rechtbank steeds als eerste hiernaar kijken.

 

Wil je meer weten over onderhoudscontracten of een samenwerking aangaan met MAS om dit onderhoud te voorzien? Bekijk meer info over onze onderhoudspakketten of contacteer ons vrijblijvend.

logo mas
MAS bv is een expert in het installeren
van laadpalen en aanvullende laad-
infrastructuur voor elektrische en hybride
voertuigen. Bovendien verzorgt MAS ook
de installatie van ventilatiesystemen in
liftschachten en technische schachten.
Connect